<<<Predhodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega>>>

Vučković Miloš

smer: računarstvo i informatika
indeks: 06/054
e-mailprezentacija
domaći zadaci


profesor: Gordana Pavlović-Lažetić
asistent: Filmp Marić
praktikum: Srđan Vesić
Matematički fakultet, Beograd, 2006