AFRIČKA MOZGALICA

KOJI POJAM,PO NEKOM ENIGMATSKOM PRAVILU,NE PRIPADA OVOJ GRUPI?
LAGANO.
NEJAKI.
KADAR
RUMENKA


NAĐITE ULJEZA?
IMPELA

MEDVED

GAZELA

PANTER

KOJA ĆE DVA BROJA NASTAVITI DATI NIZ:8,5,3,8,1,9,0,9,9,8,7,5,2,7,9,6,5,1,6,7,3,0,3,3,6,9,5,4,9,3,2,5,7,2,...,...
7,7
2,1
9,1<<<<POVRATAK NA GLAVNU STRANU