<<<Prethodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega>>>

Paunović Nenad

smer: računarstvo i informatika
index: 05/221
e-maillična strana
programiranje 1


profesor: Gordana Pavlović-Lažetić
asistent: Filip Marić
praktikumi: Srđan Vesić
Matematički fakultet, Beograd 2006