RASPORED ČASOVA


Ponedeljak
8-10 Analiza1Kadelburg Zoran 706
10-12 Osnovi programiranja Pavlović-Lažetić Gordana BIM
12-13 Analitička geometrija Vukmirović Zoran BIM

Utorak
8-10 Analiza1 Kadelburg Zoran 706
10-12 Linearna algebra (prak) Dragan 704

Sreda
8-11 Linearna algabra Lipkovski Akleksadar 706
14-17 Linearna algabra(v) Ilić Angelina 704
17-19 Analiza1(v) Tatjana 844

Četvrtak
13-15 Osnovi programiranja(v) Jelena Grmuša 718
15-17 Osnovi programiranja(v) Dragan 718

Petak
14-16 Analitička geometrija(v) Zoran Stanić 840
16-18 Analiza1(v) Tatjana 840
18-20 Analiza1 (prak) Tatjana 840