Raspored predavanjaPONEDELJAK


08:00-10:00 Analiza I Kaldelburg Z. 706
10:00-12:00 Osnovi proramiranja Pavlović-Lažetić G. BIM
12:00-13:00 Analitička geometrija Vukmirović S. BIM

UTORAK


08:00-10:00 Analiza I Kaldelburg Z. 706
10:00-12:00 Linearna algebra (praktikum) 704

SREDA


14:00-17:00 Linearna algebra (vežbe) Ilić A. 704
17:00-19:00 Analiza I (vežbe) Simčević T. BIM

ČETVRTAK


08:00-11:00 Linearna algebra Lipkovski A. 706
13:00-15:00 Osnovi programiranja (vežbe) Grmuša J. 718
15:00-17:00 Osnovi programiranja (praktikum) Grmuša J. 718

PETAK

08:00-10:00 Analiza I (vežbe) Simčević T. 840
10:00-12:00 Analiza 1(praktikum) Simčević T. 840
14:00-16:00 Analitička geometrija (vežbe i praktikum) Stanić Z. 840

Povratak na početnu stranu