Oblasti iz programiranja

Kada su u pitanju oblasti iz programiranja posebno su interesantni programski jezici kao i sam HTML.Takođe je značajno interesantan grafički dizajn i njegova primena u računarstvu. Nešto više u vezi sa programiranjem nekom drugom prilikom.Ćaos!