PETI TOK
PONEDELJAK
9-11 Osnovi programiranja(praktikum) Samardzić A. RLAB
11-14 Linearna algebra(vežbe) Anđelić M. 840
16-18 Analiza 1(predavanje) Mateljević M. 706
18-20 Analiza 1(praktikum)
UTORAK
12-14 Osnovi programiranja(vežbe) Nikolić M. 718
14-17 Linearna algebra(predavanje) Kalajdžić G. 706
SREDA
11-12 Analitička geometrija(predavanje) Đorić M. 821
13-14 Analiza 1(vežbe) Glišić P. 704
14-15 830
15-17 Analiza 1(predavanje) Mateljević M.
ČETVRAK
13-14 Analiza 1(vežbe) Glišić P. 840
14-15 821
15-17 Linearna algebra(praktikum) Miloš 844
17-19 Analitička geometrija(vežbe i praktikum) Đanković G.
PETAK
14-16 Osnovi programiranja(predavanje) Tošić D. Jagićeva 5,sala 1