<<<Prethodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega>>>

Bogdan Šošić

smer: računarstvo i informatika
indeks: 05/144
e-maillična strana
domaći zadaci


profesor Gordana Pavlović-Lažetić
asistent Filip Marić
praktikumi Srđan Vesić
Matematički fakultet, Beograd 2006