Ilinka Mirković

Broj indeksa: 115/05


E-mail adrese:

mr05115@alas.matf.bg.ac.yu

ikica@cg.yuPredmeti na prvoj godini:

  1. Analiza 1
  2. Linearna algebra
  3. Analitička geometrija
  4. Osnovi programiranjaLična strana


prethodni kolega

spisak svih kolega

naredni kolega