Zovem se Bratislav, a zovu me Braca. Ostalo je tajna...
A sada vidite moje sličice:
muzika koju volim:

klasika
kada mi treba odmor ili radno okruženje
latino
domaća razonoda
Rok
kada nisam raspoložen