GORAN MILOVANOVIĆ

Moja licna
strana.


Ovo sam ja kada se probudim.					  Moj idol!
Verujem u Boga