Početak
Biografija
Muzika
Film
Sport
Ostalo
Fakultet
Alas
Prva godina
Druga godina
Treća godina
Četvrta godina

Dobrodošli na ličnu prezentaciju Marije Mitrović! Web adresa: "alas.matf.bg.ac.yu/~mr05046". Mail: "mr05046@alas.matf.bg.ac.yu".

TREĆA GODINA

   Mislim da je ova godina najteža na ovom fakultetu. Ipak se broj ispita skoro udvostručio u odnosu na prethodnu i svi su ostali dvosemestralni.

Predmeti i nastava

   Predmeti na trećoj godini, profesori i asistenti kod kojih slušam kurseve:
 • teorija realnih i kompleksnih funkcija
       prof. Dragoljub Kečkić
       asis. Miljan Knežević
 • nacrtna geometrija
       prof. Srđan Vukmirović
       asis. Aleksandar Mojsić
 • numeričke metode
       prof. Desanka Radunović
       asis. Nataša Đurđevac
 • teorija algoritama, jezika i automata
       prof. Zoran Ognjanović
       asis. Angelina Ilić
 • programski jezici
       prof. Dušan Tošić
       asis. Filip Marić
 • prevodioci i interpretatori
       prof. Duško Vitas
       asis. Đorđe Stakić
 • programski sistemi
       prof. Milan Tuba
       asis. Miroslav Marić
 • engleski jezik
       prof. Jelena Spremić
 • uvod u filozofiju
       prof. Svetozar Sinđelić

Tekući raspored (školska 2007/2008 godina)

  raspored predavanja za treću godinu, smjer R, tok 2

Linkovi

   Metode
   Prolog
   Javascript
   Java
   Prevodioci
   Nacrtna geometrija