Mitrović Marija

46/05

email:mr05046@alas.matf.bg.ac.yu


    SPISAK PREDMETA ZA PRVU GODINU
  1. Osnove programiranja
  2. Analiza
  3. Analitička geometrija
  4. Linearna algebralična strana


prethodni kolega

spisak svih kolega

naredni kolega