Početak
Biografija
Muzika
Film
Sport
Ostalo
Fakultet
Alas
Prva godina
Druga godina
Treća godina
Četvrta godina

Dobrodošli na ličnu prezentaciju Marije Mitrović! Web adresa: "alas.matf.bg.ac.yu/~mr05046". Mail: "mr05046@alas.matf.bg.ac.yu".

ČETVRTA GODINA

   Završna godina na fakultetu. Još malo pa gotovo!

Predmeti i nastava

   Predmeti na četvrtoj godini, profesori i asistenti kod kojih slušam kurseve:
 • Diferencijalne jednačine
       prof. Julka Knežević Miljanović
       asis. Aleksandar Pejčev
 • Matematička logika u računarstvu
       prof. Aleksandar Jovanović
       asis. Slavko Moconja
 • Metodika nastave matematike i računarstva
       prof. Aleksandar Lipkovski
 • Istorija matematike i računarstva
       prof. Milan Božić
 • Osnovi astronomije
       prof. Nadežda Pejović
 • Baze podataka
       prof. Gordana Pavlović Lažetić
       asis. Vesna Pavlović
 • Mikroračunari
       prof. Vladimir Filipović
       asis. Milan Banković
 • Vjerovatnoća i statistika
       prof. Pavle Mladenović
       asis. Milan Jovanović
 • Engleski jezik
       prof. Irena Pavlović
 • Pedagogija
       prof. Slađana Anđelković

Tekući raspored (školska 2008/2009 godina)

  raspored predavanja za četvrtu godinu, smjer R

Linkovi

   Astronomija
   Baze
   Metodika
   Mikroračunari
   Matf Tech Club :)