Predhodni kolega   Spisak kolega   Sledeći kolega

SVETLANA ELEZOVIĆ

Smer: Računarstvo i informatika
broj indexa:05/043Slike sa maturske večeri
Slike


Matematički fakultet

Profesor:
Dušan Tošić

Asistenti:

Mladen Nikolić
Aleksandar Samardžić

    Predmeti na 1. godini
  1. Analiza 1
  2. Linearna algebra
  3. Osnovi programiranja
  4. Analitička geometrija


Možete mi pisati na:

mr05043@alas.matf.bg.ac.yu
selezowich@yahoo.com