www.granneman.com/images/linus_torvalds.jpg


Ime Google potiče od broja 10^100 (deset na stoti), koji se u nekom američkom slengu pise "Googol", pa su vlasnisi permutovali ovo ime i dobili reč Google, koja ima veze i sa grgutanjem pri pranju zuba.

Programski jezik C (Tondo i Gimpel) 480din
Osnove jezika C++ (CET) 713din
Programiranje na jeziku C i osnovi programiranja na jeziku (C++ (S.Đenić, J.M., S.Š) 550din

Postoji 485 stranica pod domenom matf.bg.ac.yu koje govore o predmetu Osnovi programiranja

Polazna strana