Sonja Janović

Matematički fakultet u Beogradu
Smer računarstvo i informatika
Broj indeksa: 016/2005
Pišite mi


MATF

Ja na ekskurziji...

Predmeti na prvoj godini studija su:

 1. Osnovi programiranja:
  • predavanje: Tošić
  • vežbe: Nikolić
  • praktikum: Samardžić
 2. Linearna algebra:
  • predavanje: Kalajdžić
  • vežbe: Anđelić
 3. Analiza 1:
  • predavanje: Mateljević
  • vežbe: Glišić
 4. Analitička geometrija:
  • predavanje: Đorić
  • vežbe: ĐankovićMoje slike
Lakijeve slike

Lična strana
prethodni kolega spisak svih kolega naredni kolega