14-16
IV godina, letnji semestar

P O N E D E LJ A K

VREME PREDMET PREDAVAČ KABINET
8-10 Engleski jezik 2 Irena Pavlović 821
Osnovi astronomije (predavanja) Nada Pejović bim
16-18 Matematička logika u računarstvu (vežbe) Slavko Moconja
18-20 Diferencijalne jednačine (vežbe) Aleksandar Pejčev

U T O R A K

VREME PREDMET PREDAVAČ KABINET
14-16 Verovatnoća i statistika (ve) Viktor Obuljen 840
16-18 Baze podataka (predavanje) Gordana Pavlović Lažetić bim
18-20 Mikroračunari (predavanje) Vladimir Filipović 718

S R E D A

VREME PREDMET PREDAVAČ KABINET
8-10 Metodika nastave matematike i računarstva (predavanje) Aleksandar Lipkovski 830
12-14 Diferencijalne jednačine (predavanje) Julka Knežević Miljanović 840
14-16 Verovatnoća i statistika (predavanje) Pavle Mladenović 706
16-18 Matematička logika u računarstvu (predavanje) Aleksandar Jovanović bim

Č E T V R T A K

VREME PREDMET PREDAVAČ KABINET
14-16 Baze podataka (vežbe) Vesna Pavlović jag1
16-18 Mikroračunari (vežbe) Milan Banković jag2

P E T A K

VREME PREDMET PREDAVAČ KABINET
16-18 Osnovi astronomije (vežbe) Nada Pejović bim
18-20 Istorija i filozofija matematike i računarstva Milan Božić