Biljana Jovanović

lična strana

broj indeksa : 250/04

smer : računarstvo i informatika


prva grupa

III tok

    PREDMETI NA PRVOJ GODINI:
  1. analiza 1
  2. osnovi programiranja
  3. linearna algebra
  4. analitička geometrijaJelena Jovančević

Jovana Jovanović

spisak kolega sa III toka