prethodni                                                                      spisk svih kolega                                                                             sledeći


Srdjan Simonović
br.indeksa 199/04
smer:računarstvo i informatika


Predmeti na 1.godini:
  1. Analiza I
  2. Osnovi programiranja
  3. Analitička geometrija
  4. Linearna algebra"LIČNA STRANA"Domaći zadatakasistent:Milena Vujošević
profesor:Duško Vitas