prethodni kolega: Jevtović Saša

sledeci kolega: Jovanović Biljana
JELENA JOVANČEVIĆ

broj indexa: 192/04
smer: Racunarstvo i informatika  Predmeti na 1.godini Matematike
 1. Analiza 1
 2. Linearna algebra
 3. Analiticka geometrija
 4. Osnovi programiranja
  predavači:
 1. Osnovi programiranja (predavanja): prof. Duško VITAS

 2. Osnovi programiranja (vežbe): Jelena GRMUŠA

 3. Osnovi programiranja (praktikum): Jelena TOMAŠEVIĆ
spisak kolega sa trećeg toka

Licna strana