<<<Prethodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega>>>

Milićević Ivana

smer:računarstvo i informatika
br.indexa:149/04
e-maillična strana
domaći zadaci


profesor:Gordana Pavlović-Lažetić
asistent:Filip Marić
praktikum:Srđan Vesić
Matematički fakultet,Beograd 2006.