Marinovic Milutin
broj indeksa 145/04

računarsto i informatika

 

Lista predmeta i profesora na prvoj godini

  1. Analiza I, Miloš Arsenović
  2. Analitička geometrija, Neda Bokan
  3. Linearna algebra, Gojko Kalajdžić
  4. Osnovi programiranja, Gordana Pavlović Lažetić


LIČNA STRANA
Link na prethodnog kolegu
Link na sledeću kolegu
Link na spisak kolega sa grupe