Studentska stranica Gorana Rakića
ukratko

Ovde možete pronaći neke beleške, rešene zadatke i slične materijale vezane za studije koje sam sastavio u nekom prigodnom trenutku. Sam prigodan trenutak baš kao i tema i vrsta materijala su uglavnom naznačeni.

Svoje slobodno, a i vlasničko vreme, gubim ludujući uz GNU aspell i srpski jezik u njemu i još neke projekte koji su još u povoju i o njima nije vreme da se piše javno.

Izrađujem višeplatformske programe (C i GTK+ ili C++ i GTKmm), a imam iskustva u razvoju i implementaciji poprilično kompleksnih veb rešenja u LAMP okruženju (i sada ovde idu sve slatke ključne reči - Veb2.0, Ajaks, veb standardi,...)

Povremeno održim neko predavanje o programiranju u IS Petnica (gde sam mlađi saradnik na seminaru astronomije).

Piskaram neredovno na blogu i u najstrožoj tajnosti razijam planove za osvajanje sveta.

RSS izvor vesti sa ALAS-a
(Osvežavanje svakog dana u 16:00h, možda neka vest i "promakne")
Ubuntu: vodič za instaliranje v0.2 (PDF i ODT)
Dodatni programi za Ubuntu (PDF i ODT)

Kolega (ili koleginice), Ubuntu instalaciju kao i CD sa dodatnim programima ti mogu presnimiti i dostaviti na faksu ako me pre toga zamoliš i istovremeno dostaviš 2 prazna diska.
UNM: Rešenja pripremnih zadataka za drugi kolokvijum
prvi-četvrti, i peti.
(Umesto differentiate u petom zadatku, u Matlab-u koristite diff).

UNM: Rešenja pripremnih zadataka za prvi kolokvijum
prvi, drugi, treći, četvrti i peti.

Zapis je za GNU Octave, a ne MATLAB mada ako zamenite end{if|for|...} sa end i podelite funkcije u posebne datoteke, ostalo je uglavnom isto!

Znam da postoje sitnije i poprilično glupe greške. Recimo u Simpsonovoj kvadraturi u petom zadatku (II) sam propustio čvor x+h/2 u for petljama za V2, L2, P2. Dalje, značajno ubrzanje je moguće postići ako se globalno izračuna izvod i koristi samo evaluacija u tacki i jos značajnije ako se umesto ponovnog izračunavanja V1 i V2, prethodno V2 uzme kao V1, a izračuna samo novo V2. Dalje, kod za inverznu interpolaciju je numerički nestabilan kada je koeficijent uz x u polinomu blizak nuli (bolje dodati +1 umesto "prebacivanja" na drugu stranu), u četvrtom zadatku (I) za čebiševljeve nule treba pomnožiti sa a izvan fje cos, itd...

Neke beleške koje sam prikupio za kolokvijume iz ORS-a:
5 strana, ima svega i svačega
2 strane, drugi deo