prethodni........ sledeći

Spisak kolega

Marko Stanišić
br.indeksa 059/04
smer:računarstvo i informatika


Predmeti na 1.godini:
  1. Analiza I
  2. Osnovi programiranja
  3. Analitička geometrija
  4. Linearna algebra"LIČNA STRANA"
e-mail