Marković Aleksandar, broj indeksa 40/04

računarsto i informatika


    Lista predmeta i profesora na prvoj godini
  1. Analiza I , Miloš Arsenović
  2. Analitička geometrija , Neda Bokan
  3. Linearna algebra , Gojko Kalajdžić
  4. Osnovi programiranja , Gordana Pavlović Lažetić

Seminarski Rad

LIČNA STRANA
Link na prethodnu koleginicu
Link na sledeću koleginicu
Link na spisak drugara sa grupe