Marina Mačkić

broj indeksa: 003/04
smer: računarstvo i informatika

klikom na sliku možete
posetiti sajt MATF


    PREDMETI NA PRVOJ GODINI:
  1. OP
  2. Linearna algebra
  3. Analitička geometrija
  4. Analiza

spisak kolega
iz grupe

Maksimović Bratislav->

RASPORED
ČASOVA

.:LIČNA STRANA:.