Apleti


Kombinatorički soneti

Višestruka versifikacija

Akrostih mašina

Anagramist


Da bi ste učitali aplete, morate instalirati Javu.

Delimična objašnjenja objavljena su u "Agonu" i "Poljima".


© Dušan Vasić
last update: September 08, 2010
mailto: oomny (dot) one (at) gmail (dot) com