Dražić IvanaE-mail adresa: mr03108@alas.matf.bg.ac.yuO meniPREDMETI NA PRVOJ GODINI:


  1. Osnovi programiranja
  2. Analiza I
  3. Linearna Algebra
  4. Analitička geometrija