Aleksandra Pasarić

Osnovi programiranja: predavanja (Duško Vitas)
Osnovi programiranja: vežbe (Jelena Grmuša)