Катедра за алгебру и логику
Математички факултет, Универзитет у Београду
Студентски трг 16, 11000 Београд, Србија
Телефон: (+381) 011 2027 801
Факс: (+381) 011 2630 151

И-мејл: algebra@matf.bg.ac.rs
Шеф катедре:
Зоран Петровић ... редовни професор
Чланови катедре:
Александар Липковски ... редовни професор
Небојша Икодиновић ... ванредни професор
Горан Ђанковић ... ванредни професор
Драгана Тодорић ... доцент
Марко Радовановић ... доцент
Тања Стојадиновић ... доцент
Славко Моцоња ... доцент
Соња Телебаковић Онић ... асистент
Јелена Матовић ... асистент
Маја Рославцев ... асистент
Александра Костић ... асистент
Бојана Ласковић ... асистент
Никола Лелас ... асистент
Илија Врећица ... асистент
Драган Ђокић ... асистент
Матеј Милићевић ... асистент
Ванредни чланови катедре:
Зоран Петрић ... редовни професор
Предраг Тановић ... ванредни професор
Чланови катедре у пензији:
Жарко Мијајловић ... редовни професор
Милан Божић ... ванредни професор
Александар Јовановић ... ванредни професор
Гојко Калајџић ... ванредни професор
Обавештења
Теорија алгоритама (08.07.2019): Окачени су резултати јуна 2 код Александре Костић. [линк]
Алгебра 1 (04.07.2019): Окачени су резултати јуна 2 за И смер код Маје Рославцев. [линк]
Алгебра 2 (02.07.2019): Окачени су резултати јуна 2 за И смер код Маје Рославцев. [линк]
Линеарна алгебра (01.07.2019): Окачени су резултати јуна 2 за групу 1о3 код Соње Телебаковић Онић. [линк]
Методика наставе алгебре и мат. логике са праксом (30.06.2019): Усмени део испита код Александра Липковског биће одржан у среду, 3.јула, у 12 часова.
Линеарна алгебра (29.06.2019): Окачени су резултати јуна 2 за групу 1о1 код Јелене Матовић. [линк]
Теорија алгоритама (27.06.2019): Окачени су резултати јуна 1 код Александре Костић. [линк]
Резултати испита
Јун 2, 2019.
Алгебра 1, и смер
Алгебра 2, и смер
Линеарна алгебра, група 1о1
Линеарна алгебра, група 1о3
Теорија алгоритама
Јун 1, 2019.
Алгебра 1, група 2рл1
Алгебра 1, група 2рл2
Алгебра 1, и смер
Алгебра 2, и смер
Алгебра 2, лн смерови
Дискретна математика
Дискретне структуре 1, група 1и1
Дискретне структуре 1, група 1и2
ЛААГ, групе 1и1а и 1и1б
Линеарна алгебра, група 1о1
Линеарна алгебра, група 1о3
Математичка логика у рачунарству
Методика наставе алгебре и мат. логике са праксом
Методика наставе математике А
Теорија алгоритама
Теорија израчунљивости
Увод у математичку логику, група 1о1
Увод у математичку логику, група 1о2
Увод у математичку логику, група 1о3
Увод у математичку логику, група 1о4
Колоквијуми, летњи семестар 2018/2019.
Алгебра 1, и смер
Алгебра 1, и смер, 2. колоквијум
Алгебра 2, и смер
Алгебра 2, и смер, 2. колоквијум
Теорија алгоритама
Теорија алгоритама, 2. колоквијум
Јануар 2, 2019.
Алгебра 1, група 2рл1
Алгебра 1, група 2рл2
Алгебра 2, лн смерови
Дискретна математика
Дискретне структуре 1, група 1и1
Дискретне структуре 1, група 1и2
ЛААГ, групе 1и1а и 1и1б
Математичка логика у рачунарству
Методика наставе математике А
Теорија алгоритама, додатни рок
Теорија израчунљивости
Увод у математичку логику, група 1о1
Увод у математичку логику, група 1о2
Увод у математичку логику, група 1о3
Увод у математичку логику, група 1о4
Јануар 1, 2019.
Алгебра 1, група 2рл1
Алгебра 1, група 2рл2
Алгебра 2, лн смерови
Дискретна математика
Дискретне структуре 1, група 1и1
Дискретне структуре 1, група 1и2
ЛААГ, групе 1и1а и 1и1б
Математичка логика у рачунарству
Методика наставе математике А
Теорија израчунљивости
Увод у математичку логику, група 1о1
Увод у математичку логику, група 1о2
Увод у математичку логику, група 1о3
Увод у математичку логику, група 1о4
Колоквијуми, зимски семестар 2018/2019.
Алгебра 1, група 2рл1
ЛААГ, групе 1и1а и 1и1б
Линеарна алгебра, група 1о1
Линеарна алгебра, група 1о3
Линеарна алгебра, тест, група 1о4
Математичка логика у рачунарству
Математичка логика у рачунарству, 2. колоквијум
Теорија израчунљивости
Теорија израчунљивости, 2. колоквијум