Катедра за алгебру и логику
Математички факултет, Универзитет у Београду
Студентски трг 16, 11000 Београд, Србија
Телефон: (+381) 011 2027 801
Факс: (+381) 011 2630 151

И-мејл: algebra@matf.bg.ac.rs
Шеф катедре:
Зоран Петровић ... редовни професор
Чланови катедре:
Александар Липковски ... редовни професор
Небојша Икодиновић ... ванредни професор
Горан Ђанковић ... ванредни професор
Драгана Тодорић ... доцент
Марко Радовановић ... доцент
Тања Стојадиновић ... доцент
Славко Моцоња ... доцент
Соња Телебаковић Онић ... асистент
Јелена Матовић ... асистент
Маја Рославцев ... асистент
Александра Костић ... асистент
Бојана Ласковић ... асистент
Никола Лелас ... асистент
Илија Врећица ... асистент
Драган Ђокић ... асистент
Матеј Милићевић ... асистент
Милан Алимпић ... сарадник у настави
Обрад Касум ... сарадник у настави
Спољни сарадници катедре:
Зоран Петрић ... научни саветник
Предраг Тановић ... научни саветник
Зоран Пуцановић ... ванредни професор
Чланови катедре у пензији:
Жарко Мијајловић ... редовни професор
Милан Божић ... ванредни професор
Александар Јовановић ... ванредни професор
Гојко Калајџић ... ванредни професор
Обавештења
ЛААГ (04.12.2019): Окачени су резултати колоквијума за групе 1и1а и 1и1б код Матеја Милићевића. За увид у радове пратити интернет страницу Матеја Милићевића. [линк]
Резултати испита
Колоквијуми, зимски семестар 2019/2020.
ЛААГ, групе 1и1а и 1и1б