Department of Algebra and Logic
Faculty of Mathematics, University of Belgrade
Studentski trg 16, 11000 Belgrade, Serbia
Telephone: (+381) 011 2027 801
Fax: (+381) 011 2630 151

E-mail: algebra@matf.bg.ac.rs
Head of the Department:
Aleksandar Lipkovski ... professor
Members of the Department:
Zoran Petrović ... professor
Goran Đanković ... assistant professor
Nebojša Ikodinović ... assistant professor
Slavko Moconja ... assistant professor
Marko Radovanović ... assistant professor
Tanja Stojadinović ... assistant professor
Dragana Todorić ... assistant professor
Dragan Đokić ... teaching fellow
Aleksandra Kostić ... teaching fellow
Bojana Lasković ... teaching fellow
Nikola Lelas ... teaching fellow
Maja Roslavcev ... teaching fellow
Jelena Škorić ... teaching fellow
Sonja Telebaković ... teaching fellow
Ilija Vrećica ... teaching fellow
Matej Milićević ... teaching assistant
Part -Time Members of the Department:
Zoran Petrić ... associate professor
Predrag Tanović ... associate professor
Retired Members of the Department:
Žarko Mijajlović ... professor
Milan Božić ... associate professor
Aleksandar Jovanović ... associate professor
Gojko Kalajdžić ... associate professor
Obaveštenja
Algebra (16.04.2018): Okačeni su rezultati prvog kolokvijuma kod Maje Roslavcev. [link]
Rezultati ispita - Kolokvijumi
Izborni kursevi na Katedri u 2017/18. godini
Diskretna matematika, 2. godina, LMNR smerovi, nastavnik: Marko Radovanović
Algebra 3, 3. godina, L smer, nastavnik: Goran Đanković
Teorija brojeva 1, 3. godina, M smer, nastavnik: Goran Đanković;
Teorija izaračunljivosti, 3. godina, I smer, nastavnik: Nebojša Ikodinović
Odabrana poglavlja algebre i mat. logike, 4. godina, LM smerovi, nastavnik: Dragana Todorić
Teorija algoritama, 4. godina, L smer, nastavnik: Nebojša Ikodinović
Zasnivanje matematike, 4. godina, L smer, nastavnik: Predrag Tanović
Elementarna kombinatorika, master, L smer, nastavnik: Zoran Petrović
Odabrana poglavlja algebre, master, LM smerovi, nastavnik: Dragana Todorić
Odabrana poglavlja mat. logike, master, LM smerovi, nastavnik: Zoran Petrić
Teorija brojeva 2, master, LM smerovi, nastavnik: Goran Đanković