Moja prezentacija

Ime i prezime:Marko Kaplarević
Broj indeksa:30/03
Grupa:sedma
Smer:Računarstvo i informatika