Lenđel Aniko (mr03012)
Matematički fakultet
smer:Računarstvo i informatika
   
Moj prvi zadatak
O sebi
Slika sa geometrijskim figurama