Moja prezentacija

Ime i prezime:Trajković Jelena
Broj indeksa:6\03
Grupa:Sedma grupa

    Predmati na prvoj godini:
  1. Matematička analiza I

  2. Analitička geometrija

  3. Linearna algebra

  4. Osnovi programiranja

REQUESTED LINKS