<Prethodni... > <Sledeći... > <Par >

Ime i prezime: Vukica Stojaković

Smer: Računarstvo i informatika

Broj indeksa: 288


    Predmeti na prvoj godini:

  • Analiza I
  • Linearna Algebra
  • Osnovi Programiranja
  • Analiticka Geometrija


    Moja lična strana