Student matematičkog fakulteta:

Ognjen Ninčić
broj indexa: 234/02
Smer: Računarstvo i informatika

Moja prezentacija