Način na koji se registruju studenti Matematičkog fakulteta

    Celokupna šifra se dobija zapisivanjem: MsGi.
  1. M označava da je student sa Matematičkog fakulteta.
  2. s označava smer i može da uzima vrednosti:t, nm, r, l, vs. t je teorijska matematika, nm- numerička, r- računarstvo i informatika, l- profesorski smer, vs- verovatnoća i statistika.
  3. G-cc. G označava dvocifreni završetak godine upisa na fakultet i dobija jednim dopisivanjem cifre na cifru.
  4. i-ccc. i označava broj indeksa studenta i dobija se dopisivanjem (koje se ponovi dva puta) cifre na cifru.
  5. c-0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. c je cifra i može da uzima vrednosti od 0 do 9.
Na primer: M-Ms-Mr-MrG-Mrc-Mrcc-Mrcci-Mrccc-Mrcccc-Mrccccc-Mr0cccc-Mr02ccc-Mr021cc-Mr0218c-Mr02185. Student je ovako označen na sledeći način: Mr02185