Prvi zadatak
Definicione liste
Uređene liste
Moje omiljene knjige(neuređene liste)
Yu karakteri
Hello world!
Brojevi