Ime i prezime:Nataša Tasić

Broj indeksa:182/2002

Smer:računarstvo i informatika


Lista predmeta na prvoj godini

 • Osnovi programiranja
 • Analitička geometrija
 • Analiza
 • Linearna algebra

 • Prethodni

  Naredni

  Moj par

  O meni      Šešum