< Prethodni... > < Sledeći... > < Par >

Ime i prezime: Nikolina Ožegović

Smer / godina: Računarstvo i informatika(MR) / 2002.

Broj indeksa : 167


    Predmeti na prvoj godini :

  • Analiza I
  • Linearna Algebra
  • Osnovi Programiranja
  • Analitička Geometrija  • Moja lična strana