Curriculum Vitae

Sanja Životić

Datum rođenja: 03. April, 1984.
Mesto rođenja: Beograd, Srbija
Telefon: +381 63 70 770 48
E-mail: sanjazivotic(a)gmail.com

 • Serversko web programiranje
 • Baze podataka
Povratak na vrh
Povratak na vrh
 • Java (+ Java Server Pages, Tomcat, Hibernate, Jersey...), C#, C++, C,
  SQL, JavaScript, HTML, CSS, XML, XML schema, XSLT, Xpath,
  GNU asembler (INTEL-32), Lex & Yacc, Google App Engine...
 • Baze podataka: DB2
 • Razvojna okruženja: Eclipse, Visual Studio
 • Sistemi za kontrolu verzija: CVS, SVN
 • ООM/UML (dijagrami slučajeva upotrebe, klasni dijagrami...): Visual paradigm for UML
Povratak na vrh
 • 2008 (Decembar) - Sadašnjost: Stručni saradnik u odeljenju za razvoj,
  Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Povratak na vrh
 • StudInfo – član razvojnog tima informacionog sistema za fakultete
  (Java, JSP, Hibernate, DB2, Tomcat...)
 • Kadrovi – glavni programer i dizajner informacionog sistema za kadrovsku službu
  (Java, JSP, Hibernate, DB2, Tomcat...)
 • Centralni registar digitalizovane kulturne baštine
  (Java, JSP, Hibernate, DB2, DB2 Net Search Extender, Tomcat...)
 • Bazaaroid – član razvojnog tima web aplikacije za pretrazivanje i lociranje proizvoda
  (Java, JDO, Google App Engine, Google Web Toolkit, Jersey...)
Povratak na vrh
Povratak na vrh
 • srpski (maternji)
 • engleski (tečan)
 • francuski (osnovno znanje)
Povratak na vrh