Mom cimeru Žiki.
Hvala mu za konstantno vređanje
kojim mi ne da da se uobrazim.