Svima koji me svakodnevno podnose.
Drugi bi se odavno predali.