*** Prethodni student * Par * Sledeći student ***
* Kontakt adresa *

Student : Stojanović Miloš

Broj indeksa : 125

Smer : Računarstvo i informatika

    Predmeti na prvoj godini:
  1. Analiza I
  2. Linearna algebra
  3. Osnovi programiranja
  4. Analitička geometrija


Lična strana