Ada Byron

prvi seminarski

drugi seminarski

treci seminarski

zadaci sa praktikumazadatak koji uslovan za ispit


broj ponavljanja reci u seminarskim radovima:

prvi seminarski propusten kroz program

drugi seminarski propusten kroz program

treci seminarski propusten kroz program