Na ovoj stranici će biti "okačeni" moji domaći zadaci. Za sada, evo prvih zadataka koje smo radili na vežbama...A i poneki koristan link...

  1. Prvi zadatak (ex00.html)

  2. Liste (ex01.html)

  3. Tabela yu slova (ex02.html)

  4. Slike u tekstu, slika kao hiperveza (ex03.html)

  5. Zone (ex04.html)

  6. Više zona (ex041.html)

  7. Formular za podatke o studentu (ex051.html)

  8. Formular sa mogućnošću biranja jednog ili više odgovora (ex052.html)Povratak na početnu stranicu (index)