Linearna algebra


Za sada, nemam ništa naročito da stavim na ovu stranicu, osim informacije da smo 22.11.'02. imali prvi (ali ne i poslednji) test iz ovog predmeta. Ako nekog zanimaju zadaci koji su bili na testu, ja prilažem svoje:


Data je matrica:

  1. Inverznu matricu date matrice predstaviti kao linearnu kombinaciju matrica E i A.
  2. Ako je n prirodan broj, odrediti α i β za koje je An = α E + β A.
  3. Odrediti dijagonalnu matricu D i invertibilnu P za koje je P-1 A P = D.
  4. Odrediti bar jedno rešenje jednačine X4 = A.


Ako se pitate gde su rešenja, odgovor je: "Ovde ih nećete naći!" Bilo mi je suviše komplikovano da ih kucam, a ovako i sami možete da rešite ove zadatke za vežbu! Pa, ko voli, nek' izvoli!


P.S.Ukoliko vas zanima gde sam pronasla grčki alfabet, adresu linka možete naći na mojoj prvoj prezentaciji, na stranici sa zadacima i linkovima!