C zadaci:Zadaci rađeni na vežbama:
  1. "Zdravo, svete"

  2. To isto, ali i na francuskom

  3. Koliko je 20-15?


Domaći zadaci sa predavanja:
  1. Konvertovanje velikog u malo slovo - funkcija lower

  2. Proširena funkcija atof

  3. Funkcija getfloat

  4. Transformacija txt datoteke (limitiranje dužine reda i izbacivanje belina)

  5. Prebacivanje txt datoteke u HTML-dokument (sa latiničnim i ćiriličnim karakterima)

  6. Prebrojavanje karaktera, reči, rečenica... u txt datoteci


Domaći zadaci sa vežbi:

  1. Dva stringa - upoređivanje, kopiranje...Povratak na početnu stranicu
Spisak studenata trećeg toka