grb

Jovana Knežević

Student of The Faculty of Mathematics, University of Belgrade


Одбрана дипломског мастер рада, 21. септембар 2009.

Динамичко уравнотежавање оптерећења за симулације у статици

Нумеричке симулације у статици и динамици конструкција представљају велики изазов јер су временски веома захтевне, па се јавља потреба за паралелизацијом. Уобичајене методе декомпозиције обично нису довољне да би се максимално искористио доступан хардвер, па је неопходно коришћење софистицираних структура података и метода. Овде су октална дрвета корисна због могућности субструктуирања тродимензионалног простора и хијерархијске организације домена за рачунање. У овом раду, користимо октална дрветa за хијерархијску организацију елемената добијених помоћу „пе“-верзије дискретизације методом коначних елемената да бисмо применили тзв. Nested dissection метод за решавање добијеног система једначина. С једне стране, Nested dissection профитира због хијерархијске организације дрвета, док, с друге стране, дрвета онемогућавају најефикаснију паралелизацију. Због тога су неопходне методе динамичког уравнотежавања, које су, уједно, и тема ове презентације.

<< back to home page