Dragana Vidaković

broj indeksa-007/02

smer-računarstvo i informatika


predmeti na prvoj godini:

  1. osnovi programiranja

  2. analiza I

  3. linearna algebra

  4. analitička geometrija


O meniPrethodni  Naredni   Moj par   Spisak studenata IV toka